ZOSTAŃ DAWCZYNIĄ
KOMÓREK JAJOWYCH

Podaruj szansę na dziecko!

ZOSTAŃ DAWCZYNIĄ
KOMÓREK JAJOWYCH

Podaruj szansę na dziecko!

W Polsce co 5 para zmaga się z problemem niepłodności. Przyczyny są bardzo różne, jedną z nich jest brak prawidłowych komórek jajowych u kobiety. Wtedy jedyną szansą na posiadanie dziecka staje się dar, jaki taka para może otrzymać od dawczyni!

Wtedy najważniejsza jesteś TY i Twoja pomoc!

W Polsce co 5 para zmaga się z problemem niepłodności. Przyczyny są bardzo różne, jedną z nich jest brak prawidłowych komórek jajowych u kobiety. Wtedy jedyną szansą na posiadanie dziecka staje się dar, jaki taka para może otrzymać od dawczyni!

Wtedy najważniejsza
jesteś TY i Twoja pomoc!

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ DAWCZYNIĄ?

pomagasz swoim darem, spełnić marzenie o dziecku!

otrzymujesz informacje o swoim stanie zdrowia oraz wparcie lekarza i psychologa

wykonujemy Ci nieodpłatnie badania laboratoryjne o wartości około 3000 zł

otrzymasz zwrot kosztów udziału w programie do wysokości 4700 zł

Kto może zostać
dawczynią:

• Wiek 20-34 lat
• Dobry stan zdrowia
• Prawidłowy indeks masy ciała (18< BMI <30)
• Brak chorób uwarunkowanych genetycznie
• Negatywne wyniki testów na obecność chorób przenoszonych drogą płciową: HIV, zapalenie wątroby typu B i C, kiły lub HTLV

JAK PRZEBIEGA PROCES?

Prosimy o wypełnienie „Formularz dla dawczyń komórek jajowych”

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, telefonicznie lub mailowo. Przeprowadzi wywiad oraz wstępnie poinformuje o przebiegu procedury oddania komórek jajowych.

To jest moment w którym zaprosimy Cię na wizytę do Kliniki. Spotka się z Tobą lekarz, który przeprowadzi wywiad medyczny i rodzinny oraz omówi procedurę i jej kolejne kroki. Zostaniesz też skierowana na badania laboratoryjne.

Po otrzymaniu wyników badań, podpiszesz zgodę na dawstwo komórek jajowych.

Rozpoczyna się procedura stymulacji hormonalnej, która jest monitorowana, następnie odbywa się pobranie dojrzałych komórek jajowych. Cała procedura stymulacji oraz pobrania komórek prowadzona jest pod ścisłą opieką lekarza.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zostanie dawczynią komórek i udział w programie w żaden sposób nie wpływa na płodność kobiety w przyszłości. Kobieta posiada ponad milion do nawet dwóch milionów niedojrzałych komórek jajowych, które uwalniają się na poszczególnych etapach jej życia.

Niestety, aby zostać dawczynią komórek jajowych, należy zakończyć karmienie piersią. Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci szczegółowych informacji w tym zakresie.

Tak, do programu dawstwa rekrutowane są tylko osoby pełnoletnie.

Tak, osoba zgłaszająca się musi mieć rozpoczęte współżycie ze względu na konieczność wykonania badań przez pochwę.

Minimalny okres to 6 miesięcy po porodzie, pod warunkiem że nie karmisz piersią.

Procedura przygotowania trwa do 2 tygodni.

Tak. Przyjmując tabletki antykoncepcyjne, możesz zostać dawczynią komórek. Prosimy tylko, poinformuj nas o tym na samym wstępie procesu rekrutacji.

Formularz dla dawczyń
komórek jajowych

Skontaktuj się z nami

ul. Rudzka 34/36
95 - 030 Rzgów

tel: +48 42 645 77 77

email: dawczynie@gameta.pl

Jak zostać dawczynią komórek jajowych?

Dawstwo komórek jajowych polega na przekazaniu oocytów (komórek jajowych) parom zmagającym się z problemem niepłodności. Dowiedz się, kto może zostać dawczynią i jak wygląda proces dawstwa.

Dawstwo komórek jajowych - jakie są etapy?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej. Następnie skontaktujemy się z Tobą, aby udzielić Ci wszystkich istotnych informacji na temat dawstwa komórek jajowych oraz przeprowadzić wstępny wywiad.

Kolejny etap to wizyta w naszej klinice leczenia niepłodności. Nasz zespół przedstawi Ci przebieg całej procedury – poszczególne etapy, czas trwania, zalecenia i ewentualne przeciwwskazania. Następnie skierujemy Cię na badania i testy pozwalające dokładnie ocenić stan Twojego zdrowia.

Jeśli wyniki badań potwierdzą, że możesz bezpiecznie przekazać swoje komórki innej kobiecie, rozpoczniemy hormonalną stymulację owulacji, zakończoną pobraniem komórek jajowych, czyli punkcją.
Punkcja jest bezbolesnym (przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym) zabiegiem, który trwa zwykle około 15-20 minut i nie wymaga długiej hospitalizacji.

Jako dawca komórek jajowych możesz liczyć na naszą profesjonalną opiekę na każdym etapie procesu oraz odpowiedź na każde pytanie i każdą wątpliwość.

Dlaczego warto zdecydować się na dawstwo komórek jajowych?

Najważniejszą korzyścią jest możliwość udzielenia pomocy osobom, które marzą o zostaniu rodzicami. Decydując się na to szlachetne działanie, otrzymasz jednocześnie rekompensatę, czyli zryczałtowany zwrot kosztów, do kwoty maksymalnie 4 700 zł (w zależności od tego, jak wiele Twoich wizyt w klinice będzie potrzebnych). Rekompensata pozwoli Ci m.in. pokryć koszty dojazdu do kliniki, czy te związane z nieobecnością w pracy.

Dodatkową korzyścią dawstwa komórek jajowych jest możliwość dokładnego zbadania swojego stanu zdrowia – wszystkie badania laboratoryjne prowadzimy bezpłatnie, a ich wyniki udostępniamy dawczyniom przystępującym do programu.

Kto może zostać dawczynią komórek jajowych?

Dawczynią jajeczek może zostać każda zdrowa kobieta w wieku od 20 do 34 lat. Dobry stan zdrowia jest bardzo ważny, dlatego wiele uwagi poświęcamy jego zbadaniu. Gwarantuje to najwyższe możliwe bezpieczeństwo procedury oddania komórek jajowych dla wszystkich stron zaangażowanych w proces (dawczyń i biorczyń).

Czynniki, na które zwracamy szczególną uwagę to brak chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, brak chorób uwarunkowanych genetycznie, czy odpowiedni indeks masy ciała (prawidłowe BMI). Ważnym elementem badania jest wywiad medyczny w kierunku rodzinnego obciążenia chorobami różnego typu.

W jakich sytuacjach stosuje się dawstwo komórek jajowych?

Dawstwo oocytów jest konieczne w sytuacji, gdy jajniki kobiety nie wytwarzają komórek jajowych, wytwarzają ich zbyt mało lub są to komórki niskiej jakości. Częstym wskazaniem do skorzystania z komórek dawczyni jest przedwczesne wygasanie czynności jajników i obniżenie rezerwy jajnikowej (czyli puli komórek-prekursorów, które mogą przekształcić się w dojrzałe komórki jajowe w kolejnych cyklach).

Wykorzystanie komórek dawczyni ma miejsce również w leczeniu niepłodności kobiet, które przeszły leczenie onkologiczne, skutkujące uszkodzeniem jajników i/lub zahamowaniem procesu oogenezy (wytwarzania komórek jajowych).

Bank komórek jajowych – Gameta

W naszym ośrodku prowadzimy własny bank komórek jajowych, w którym przechowujemy oocyty anonimowych dawczyń z zachowaniem najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa.

W banku przechowujemy także gamety i zarodki, które nie zostały wykorzystane w procedurze in vitro. Korzystamy z cyfrowej technologii znakowania i śledzenia komórek rozrodczych RI Witness, a w przypadku procedury anonimowego dawstwa stosujemy procedury gwarantujące pacjentom pełną anonimowość i bezpieczeństwo