ZOSTAŃ DAWCZYNIĄ
KOMÓREK JAJOWYCH

Podaruj szansę na dziecko!

Dawstwo komórek jajowych polega na przekazaniu oocytów (komórek jajowych) parom zmagającym się z problemem niepłodności. Dowiedz się, kto może zostać dawczynią i jak wygląda proces dawstwa.

oddanie komórek jajowych

W naszym ośrodku prowadzimy własny bank komórek jajowych, w którym przechowujemy oocyty anonimowych dawczyń z zachowaniem najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa.

W banku przechowujemy także gamety i zarodki, które nie zostały wykorzystane w procedurze in vitro. Korzystamy z cyfrowej technologii znakowania i śledzenia komórek rozrodczych RI Witness, a w przypadku procedury anonimowego dawstwa stosujemy procedury gwarantujące pacjentom pełną anonimowość i bezpieczeństwo

W naszym ośrodku prowadzimy własny bank komórek jajowych, w którym przechowujemy oocyty anonimowych dawczyń z zachowaniem najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa.

oddanie komórek jajowych

W banku przechowujemy także gamety i zarodki, które nie zostały wykorzystane w procedurze in vitro. Korzystamy z cyfrowej technologii znakowania i śledzenia komórek rozrodczych RI Witness, a w przypadku procedury anonimowego dawstwa stosujemy procedury gwarantujące pacjentom pełną anonimowość i bezpieczeństwo.

W Polsce co 5 para zmaga się z problemem niepłodności. Przyczyny są bardzo różne, jedną z nich jest brak prawidłowych komórek jajowych u kobiety. Wtedy jedyną szansą na posiadanie dziecka staje się dar, jaki taka para może otrzymać od dawczyni!

Wtedy najważniejsza
jesteś TY i Twoja pomoc!

Dlaczego warto zostać
dawczynią komórek jajowych?

Najważniejszą korzyścią jest możliwość udzielenia pomocy osobom, które marzą o zostaniu rodzicami. Decydując się na to szlachetne działanie, otrzymasz jednocześnie rekompensatę, czyli zryczałtowany zwrot kosztów, do kwoty maksymalnie 4 700 zł (w zależności od tego, jak wiele Twoich wizyt w klinice będzie potrzebnych). Rekompensata pozwoli Ci m.in. pokryć koszty dojazdu do kliniki, czy te związane z nieobecnością w pracy.

Dodatkową korzyścią dawstwa komórek jajowych jest możliwość dokładnego zbadania swojego stanu zdrowia – wszystkie badania laboratoryjne prowadzimy bezpłatnie, a ich wyniki udostępniamy dawczyniom przystępującym do programu.

pomagasz swoim darem, spełnić marzenie o dziecku!

otrzymujesz informacje o swoim stanie zdrowia oraz wparcie lekarza i psychologa

wykonujemy Ci nieodpłatnie badania laboratoryjne o wartości około 3000 zł

otrzymasz zwrot kosztów udziału w programie do wysokości 4700 zł

kto może zostać dawczynią

Kto może zostać dawczynią?

Jeżeli spełniasz powyższe warunki to serdecznie zapraszamy Cię do wypełnienia formularza. 

Dawstwo komórek jajowych - jakie są etapy?

1. Wypełnienie formularza

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej. Dzięki niemu będziemy w stanie skontaktować się z Tobą, aby udzielić wszystkich istotnych informacji.

2. Kontakt z konsultantem

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, telefonicznie lub mailowo. Przeprowadzi wywiad oraz wstępnie poinformuje o przebiegu procedury oddania komórek jajowych.

3. Wizyta w placówce

Kolejny etap to wizyta w naszej klinice leczenia niepłodności. Nasz zespół przedstawi Ci przebieg całej procedury – poszczególne etapy, czas trwania, zalecenia i ewentualne przeciwwskazania. Następnie skierujemy Cię na badania i testy pozwalające dokładnie ocenić stan Twojego zdrowia.

4. Podpisanie wymaganych zgód

Po otrzymaniu wyników badań, podpiszesz zgodę na dawstwo komórek jajowych.

5. Pobranie komórki jajowej

Jeśli wyniki badań potwierdzą, że możesz bezpiecznie przekazać swoje komórki innej kobiecie, rozpoczniemy hormonalną stymulację owulacji, zakończoną pobraniem komórek jajowych, czyli punkcją. Punkcja jest bezbolesnym (przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym) zabiegiem, który trwa zwykle około 15-20 minut i nie wymaga długiej hospitalizacji.

Jako dawca komórek jajowych możesz liczyć na naszą profesjonalną opiekę na każdym etapie procesu oraz odpowiedź na każde pytanie i każdą wątpliwość.

W jakich sytuacjach stosuje się dawstwo komórek jajowych?

Dawstwo oocytów jest konieczne w sytuacji, gdy jajniki kobiety nie wytwarzają komórek jajowych, wytwarzają ich zbyt mało lub są to komórki niskiej jakości. Częstym wskazaniem do skorzystania z komórek dawczyni jest przedwczesne wygasanie czynności jajników i obniżenie rezerwy jajnikowej (czyli puli komórek-prekursorów, które mogą przekształcić się w dojrzałe komórki jajowe w kolejnych cyklach).

Wykorzystanie komórek dawczyni ma miejsce również w leczeniu niepłodności kobiet, które przeszły leczenie onkologiczne, skutkujące uszkodzeniem jajników i/lub zahamowaniem procesu oogenezy (wytwarzania komórek jajowych).

Oddanie komórek jajowych – dowiedz się więcej

Zostanie dawczynią komórek i udział w programie w żaden sposób nie wpływa na płodność kobiety w przyszłości. Kobieta posiada ponad milion do nawet dwóch milionów niedojrzałych komórek jajowych, które uwalniają się na poszczególnych etapach jej życia.

Niestety, aby zostać dawczynią komórek jajowych, należy zakończyć karmienie piersią. Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci szczegółowych informacji w tym zakresie.

Tak, do programu dawstwa rekrutowane są tylko osoby pełnoletnie.

Tak, osoba zgłaszająca się musi mieć rozpoczęte współżycie ze względu na konieczność wykonania badań przez pochwę.

Minimalny okres to 6 miesięcy po porodzie, pod warunkiem że nie karmisz piersią.

Procedura przygotowania trwa do 2 tygodni.

Tak. Przyjmując tabletki antykoncepcyjne, możesz zostać dawczynią komórek. Prosimy tylko, poinformuj nas o tym na samym wstępie procesu rekrutacji.

Wykonujemy szeroki zestaw badań, który pozwala uzyskać 100% pewności, że cały proces będzie bezpieczny zarówno dla dawczyni, jak i biorczyni komórek jajowych. Pierwszym etapem jest wywiad lekarski, w którym weryfikuje się historię medyczną pacjentki i ewentualne obciążenia rodzinne. Następnie wykonywane są badania laboratoryjne z krwi:

 • na obecność chorób przenoszonych drogą płciową,
 • w kierunku zakażeń bakteryjnych,
 • badania stężenia hormonów (AMH, TSH),
 • badania sprawdzające ogólny stan zdrowia (m.in. morfologia, lipidogram),
 • badania genetyczne (kariotyp z limfocytów krwi obwodowej).

Wykonujemy także badania obrazowe (USG genetyczne), a jeśli zajdzie konieczność, także inne badania (np. badania moczu). Ważną częścią procedury jest także rozmowa z psychologiem.

Badania laboratoryjne przypominają typowe pobranie krwi. Jest to więc jedynie krótki – trwający kilka sekund – dyskomfort, który nie wiąże się z silnym bólem. Również USG ginekologiczne jest badaniem całkowicie bezbolesnym, niewymagającym od pacjentki specjalnego przygotowania.

Punkcja jajników jest bezbolesna, ponieważ przebiega w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Sam zabieg trwa kilkanaście minut i po jego zakończeniu kobieta nie odczuwa silnych dolegliwości bólowych.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami dla dawczyni – jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie koszty (związane na przykład z dojazdem do kliniki, nieobecnością w pracy, zorganizowaniem opieki nad dzieckiem) zostaną zwrócone dawczyni, dlatego nie ponosi ona żadnych kosztów pośrednich.

Zryczałtowaną kwotę za czas poświęcony na realizację programu kobieta otrzymuje po zakończeniu procedury. Wysokość tej kwoty wynika z wysiłku, jaki kobieta musiała włożyć w uczestnictwo w programie (jest związana między innymi z liczbą wizyt w klinice).

Pobranie komórek trwa od kilkunastu do 30 minut, a dawczyni po kilkugodzinnym pobycie w klinice może udać się do domu.

Dawczynią oocytów można zostać wielokrotnie. Praktycznym rozwiązaniem jest podejście do drugiej procedury w niedługim czasie po zakończeniu poprzedniej. W ten sposób przebiega ona sprawniej, a kobieta może otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów dwukrotnie (łącznie do nawet 9 600 zł).

Dawstwo komórek jest w pełni anonimowe, tzn. biorczyni komórek nie poznaje żadnych danych dawczyni i odwrotnie. Niejawność jest warunkowana przez polskie prawo (Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015). W Polsce nie jest możliwe również dawstwo ze wskazaniem konkretnej osoby, która przekaże oocyty.

Jedyne informacje, jakie biorcy mogą uzyskać o dawczyni – na specjalny wniosek – to jej podstawowe cechy fenotypowe, które nie umożliwiają identyfikacji (kolor oczu i włosów, wzrost), a także grupa krwi.

Warto też wiedzieć, że wg przepisów prawa matką jest kobieta, która urodziła dziecko (dawczyni w żaden sposób nie uzyskuje i nie może w przyszłości uzyskać praw rodzicielskich).

Komórki jajowe możesz oddać w klinikach Gameta:

 • w Łodzi (Rudzka 34, 95-030 Rzgów, tel. 42 645 77 77),
 • w Kielcach (Podzamcze 45, 26-060 Podzamcze, tel. 41 369 55 55),
 • w Bydgoszczy (Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 523 98 38).

Możesz zgłosić się także do naszych klinik w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, gdzie nasze personel udzieli Ci wszystkich potrzebnych informacji i skieruje do konkretnego ośrodka.

Rekrutacja do programu dawstwa przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest wypełnienie formularza na naszej stronie. Następnie skontaktuje się z Tobą specjalista z kliniki Gameta – telefonicznie lub mailowo. W trakcie rozmowy poznasz wszystkie szczegóły procedury oraz będziesz mieć okazję na zadanie pytań.

Kolejnym etapem rekrutacji są badania laboratoryjne w kierunku chorób zakaźnych, przewlekłych oraz genetycznych, a także pozwalające na ocenę ogólnego stanu zdrowia. Następnie zostaniesz zaproszona na rozmowę z lekarzem, podczas której zostanie przeprowadzony dokładny wywiad medyczny. Jeśli badania oraz wywiad nie wykażą żadnych przeciwwskazań do dawstwa, zostaniesz zakwalifikowana do programu.

Doceniamy chęć pomocy każdej z kobiet, która zgłosi się do kliniki Gameta, jednak ze względu na obiektywne kryteria medyczne, nie każda z nich może zostać zakwalifikowana do programu. 

Brak kwalifikacji do programu dawstwa może być spowodowany kilkoma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą:

 • przeciwwskazania wykryte w badaniach laboratoryjnych oraz w wywiadzie medycznym,
 • nieodpowiedni wiek (dawczyni musi być w wieku od 20 do 34 lat),
 • nieodpowiednie BMI

Proces dawstwa komórek jest w pełni anonimowy. Biorcy otrzymują jedynie informacje o grupie krwi dawczyni, a także o jej kolorze włosów, oczu oraz typie sylwetki. Zestaw tych cech nie umożliwia jednak rozpoznania dawczyni.

Osoba urodzona po procedurze in vitro po ukończeniu 18. roku życia może natomiast złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o ujawnienie dodatkowych informacji o dawczyni, to jest miejscu oraz dacie urodzenia.

Warto również podkreślić, że w świetle polskiego prawa matką dziecka jest kobieta, która dziecko urodziła. Oznacza to, że pełne prawa rodzicielskie posiada para, która zdecydowała się na zapłodnienie drogą in vitro.

Aby wybrać najlepszy bank komórek, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na proces kwalifikacyjny oraz zestaw badań, które musi wykonać dawczyni. Warto także sprawdzić, czy klinika oprócz wywiadu medycznego z lekarzem ginekologiem zapewnia również wsparcie psychologiczne. Ogromne znaczenie ma też kwestia przestrzegania zaleceń zarówno polskich, jak i międzynarodowych organizacji medycznych. Ostatnim, ale nie mniej ważnym, aspektem jest przestrzeganie anonimowości dawczyni, które wymagane jest przez polskie prawo.

Jeśli chcesz zostać dawczynią, zapraszamy Cię do kliniki Gameta. Gwarantujemy, że cała procedura w naszej klinice będzie w pełni bezpieczna oraz komfortowa!

Formularz dla dawczyń
komórek jajowych

Skontaktuj się z nami

ul. Rudzka 34/36
95 - 030 Rzgów